คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน ปี’ 64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนภูมิการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-แผนภูมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
img-114040532.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
26112021162426.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อยของ กพร. ปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผล แบบ ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความขุ่น (Turbidity) โดยใช้วิธี Nephelometric

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP ความขุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 331 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.5 ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. แบบ ปค.5 ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แบบ ปค.4 ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย